Stichting TIJD
  Stichting Oase
  Wilde Weelde
  Stichting Springzaad
  Stichting Erven A. de Jager
   
   
   
 

Partners en vrienden

Stichting TIJD
De stichting TIJD heeft het bevorderen van inzicht en bewust-zijn van het begrip 'tijd' als voorwaarde voor de ontwikkeling van samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen in ruimte en tijd. Om dit te bereiken willen we aktiviteiten en projecten die in ruimte en tijd ontwikkeld worden adopteren en/of ondersteunen. De stichting functioneert verder als kennis-centrum, in het bijzonder met betrekking tot begrippen als tijd en complexiteit.

p/a Kastanjelaan 15
8441 NC Heerenveen
info@stichtingtijd.nl
www.stichtingtijd.nl

Stichting Oase
Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur-tuin-cultuur-kunst, op velerlei schalen en locaties, haast altijd gedreven, soms groots, maar liefst wel kleinschalig en zeker binnen de menselijke maat.

Herenstraat 16
1797 AH Den Hoorn (Texel)
0222-319470
info@stichtingoase.nl
www.stichtingoase.nl

Naar boven

Wilde Weelde
Wilde Weelde is de vakvereniging van natuurvriendelijke ondernemers in het groen. U vindt hier hoveniers, kwekers, boomverzorgers en leveranciers van verantwoorde tuinmaterialen. Er zijn ontwerpers die gespecialiseerd zijn in ecologisch gericht tuinadvies. Op het gebied van buurtgroen en natuurspeelplaatsen wordt groene vakkennis gecombineerd met expertise op het gebied van de begeleiding van sociale processen.

secretariaat@wildeweelde.org
www.wildeweelde.org

Stichting Springzaad
Springzaad is een open netwerk, waarin iedereen welkom is die meer ruimte wil scheppen voor natuur en kinderen. Mensen uit het onderwijs, de buitenschoolse educatie en opvang, nme-medewerkers, pedagogen, ontwerpers en ecologisch hoveniers zijn actief binnen Springzaad.

Herenstraat 16
1797 AH Den Hoorn/Texel
0222-319470
info@springzaad.nl
www.springzaad.nl

Naar boven

Stichting Erven A. de Jager
De Stichting Erven A. de Jager is in 1991 door G. de Jager opgericht. De Jager afkomstig uit een Gronings drukkers- en uitgeversgeslacht, wilde met zijn stichting publicaties over de Groninger geschiedenis ondersteunen.

Gemotiveerd door de grote belangstelling voor de Groninger historie en cultuur vanuit alle lagen van de bevolking, werkt de Stichting Erven A. de Jager continu aan nieuwe mogelijkheden om haar doelstellingen op die brede interesse te laten aansluiten.

In 2010 is gestart met het cultuurpromotieprogramma ‘Groningen inspireert'. Achter deze campagnenaam schuilt een scala aan activiteiten, zoals het ontwikkelen van cultuurtoeristische arrangementen met inspirerende locaties, evenementen en ideeën als thema. De Tuin & Kunst Tiendaagse Groningen is in 2011door de Stichting Erven de Jager geïnitieerd en wordt in samenwerking met Marketing Groningen en een groep enthousiaste mensen die de regio’s in de provincie vertegenwoordigen vormgegeven.

info@ervenadejager.nl
www.ervenadejager.nl

 
 
Tuin en Kunst tien daagse Tuin en Kunst Tien Daagse Groningen
 
Stichting Tijd
 
Stichting Oase
 
Wilde Weelde
 
Stichting Springzaad
 
Erven A. de Jager
 
Cultuur Toerisme Groningen
 
Er gaat niets boven Groningen
 
Gemeente Slochteren
 
Gemeente Menterwolde
 
Gemeente Delfzijl
 
Rabo Bank
 
MMC
 
Het Belevenis Collectief Het Belevenis Collectief
© 2013 - 2015 Levende Natuurtuinen • Ontwerp: TJO
Stichting Tijd Stichting Oase Wilde Weelde Springzaad Stichting Erven A. de Jager Cultuur Toerisme Groningen Er gaat niets boven Groningen Gemeente Slochteren Gemeente Delfzijl Rabo Bank MMC