Stad Groningen en Haren
  Gorecht
  Veenkoloniën
  Westerkwartier
  Hoogeland
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Overzicht natuurtuinen

 


Stad Groningen en Haren


Le Roy Groningen
In 1973 sloot tuinarchitect Louis Le Roy (1924 - 2012) een contract met de gemeente Groningen en kreeg hij de vrije hand bij de inrichting van het groen in de wijk Lewenborg aan de oostzijde van de stad.

Volgens de filosofie van Le Roy heeft vervolgens de natuur een grote rol gekregen bij de ontwikkeling van het groen. In de afgelopen 40 jaar heeft het gebied zich ontwikkeld tot een hoogwaardige natuur- en cultuurtuin met internationale bekendheid.

De tuin is een werkplaats is waar langdurige processen tussen mens en natuur (kunnen) worden bestudeerd. De tuin is een verbindende factor voor de wijkbewoners en biedt plaats aan allerlei activiteiten.

De Le Roy gebieden liggen centraal in de wijk Lewenborg
(o.a. Lijzijde, Ra, Stuurboordswal, Loefzijde, Kajuit, Wimpel)
Een goed startpunt is het Le Roy Huis aan de Lijzijde.

www.de-binnenhof.nl
www.leroy-groningen.nl

Naar boven

Ecologische Heemtuin Stadspark
De tuin bestaat voor de helft uit half-natuurlijk bos met als belangrijkste biotoop een kwelvijver met brede oevers. De grond bestaat uit zware onvruchtbare klei met her en der een mooie humuslaag.

Vanaf 1970 is het gebied botanische tuin, maar na een grondig ingrijpen in 1999 was er van de vroegere tuin weinig overgebleven. Er is toen begonnen het sterk verruigde gebied met ecologisch beheer weer om te vormen naar een soorten- en bloemrijke tuin. Het gebied omvat verschillende kleine biotoopjes en een grote biodiversiteit met een interessante flora (planten) en fauna (dieren).

Stadspark Groningen
Noord West hoek (nabij camping Stadspark)
06-14802071 (Bart Beute)
info@heemtuingroningen.nl
www.heemtuingroningen.nl

Buurtnatuurtuin 'Kleine Brandenburgerstraat'
in de sfeervolle Oosterpoortbuurt - o.m. veel gevel- en stoepbegroeiing - bevindt zich in de Kleine Brandenburgerstraat, achter typische Groningse huisjes een intieme, spannende buurttuin van bij elkaar getrokken, naar elkaar toe geopende privétuinen.

Een stadse oase van rust, liefst in stilte en bescheidenheid en in 'groepjes' van twee te betreden...

Kleine Brandenbrugerstraat
9724 AZ Groningen

Naar boven

Stadsnatuurtuin Peter Bulk
In de Mauritsstraat (tegenover nr. 10) in de stad Groningen ontwikkelt tuin- en natuurliefhebber Peter Bulk sinds 1999 op een binnenterrein van ca. 2000 m2 zijn eigen, zeer gevarieerd stadsnatuurgebiedje. De tuin is opengesteld voor alle liefhebbers.

Heel opvallend aan het terrein: er zijn resten van het gemeentelijk huisvestingsbureau, ooit hier gevestigd, gewoon als moderne ruïne blijven staan. Uniek in Nederland!

Mauritsstraat tegenover nr.10
9724 BL Groningen
050-3134472
www.stichtingoase.nl/buurtnatuurtuinen_2

Stadsboerderij 'De Wiershoek' (Beyum)
Midden in de Groningse wijk Beyum onderhoudt de Stichting Stadsboerderij 'De Wiershoek' al ruim 20 jaar, gedeeltelijk met vrijwilligers, een biologisch tuinencomplex met moestuinen, snijbloemen, siertuinen, een kleine heemtuin, een natuurvoedingswinkel, diverse andere kleine bedrijfjes. Een soort Groningse ’Kleine Aarde’ met meer dan een buurtfunctie.

Beijumerweg 20
9713 HN Groningen
050-5497060
algemeen@wiershoeck.nl
www.wiershoeck.nl

Naar boven

Tuin van Michiel Coesel
Grote tuin van ruim 1000 m2 met kleine milieutjes zoals, boshoekje met o.a. voorjaarsbollen, vaste-planten borders en gevels (zon en schaduw), kruidentuin, zeer veel soorten klein- en grootfruit, bloemenweide en bloemenakker, dakbakken, dakbeplanting, natuurlijke erfafscheidingen, moerasje, allerlei voorzieningen voor dieren, stapelmuurtjes, takkenrillen, diverse creatieve toepassingen van regenwatergebruik en meer.

Michiel Coesel is lid van Vereniging Wilde Weelde.

Goeman Borgesiuslaan 209
9722 VB Groningen
050 - 528 07 07
michielcoesel@versatel.nl
www.ecohovenier.nl

Het Onland
Deze natuurspeelplaats ligt in de wijk Hoornse Meer in Groningen-Zuid. Het betreft een initiatief van omwonende ouders in samenwerking met hoveniersbedrijf De Natuurtuin.

Het reliëfrijke gebied heeft een centrale vijver, een groot zandstrand en een heuvel waarop een grote boom mag groeien. Het park heeft een kronkelend padennet. Een kabelbaan is het enige speeltoestel.

Delen van de heuvels werden ook ingezaaid met bloemenmengsel. Ruwe skeletten van tamme kastanjehout werden op een andere plek diep in de grond gewerkt als steun voor huttenbouw. Rondom werden in gezamenlijke acties struiken geplant, maar ook bijvoorbeeld op minder kwetsbare plekken bollen gepoot.

J.M. den Uylstraat
Groningen
www.springzaad.nl/speelnatuur-per-provincie?id=5&p=p&num=22

Naar boven

Widartuin
De Widartuin is vooral een natuurspeelplaats. We wilden een natuurspeelplaats vooral om kinderen de weldaad, schoonheid, en rijkdom van de natuur te laten ervaren.

Het is aangelegd naar een ontwerp van Omgeefmij en de Natuurtuin. Naast natuurlijke speelaanleidingen en avontuurlijke speelobjecten omvat de tuin een rijke, gevarieerde natuurlijke beplanting met wilde planten.

De natuurspeelplaats dient ter ondersteuning van de heemkundelessen die binnen worden gegeven en in het amfitheater worden buitenlessen gegeven.

Merwedestraat 41
9725 KA Groningen
050-5251663
info@widarvrijeschool.nl
www.widarvrijeschool.nl

Laarmantuin in de Hortus Haren
Op landgoed 'Huize De Wolf' is hortulanus Laarman rond 1930 gestart met de aanleg van een grote wildeplantentuin. De bodemgesteldheid in Haren was (en is) gunstig met een goede waterkwaliteit.

De tuin omvat o.a. grasland, heide, een veenput, een arboretum, pinetum en een Alpenweide. Verder is de tuin zeer rijk aan paddenstoelen en mossen. Ook is er een bijenstal.

De tuin heeft afgelopen jaar groot onderhoud gehad en staat er dan ook weer fraai bij! Het onderhoud wordt tegenwoordig uitgevoerd door vrijwilligers en leerlingen van het AOC Terra onder de stichting ‘Behoud Groene Hortus’.

Kerklaan 34
9751 NN Haren
050 537 00 53
info@hortusharen.nl
www.hortusharen.nl

Naar boven

De Natuurtuin
Uniek in Noord-Nederland is de Natuurtuin in Haren. Een voorbeeldtuin van een natuurlijke tuin in al haar facetten. Dé plek om de sfeer te proeven van wat natuur in een tuin kan zijn.

In 1996 is Gerd van Helden gestart met de aanleg van de Natuurtuin en het wordt wel het ‘geheim van Haren’ genoemd. In de Natuurtuin is alles te vinden wat een tuin tot een tuin maakt, zoals; gevarieerde beplanting, diverse terrassen en zitjes, een natuurlijke vijver, stromend water, stapelmuren en een pergola. U krijgt beeld en gevoel bij een natuurlijke tuin en bent altijd vrij om vragen te stellen. U kunt De natuurtuin op afspraak bezoeken.

Neem contact op
Gerd van Helden
06-53235398
gerd@natuurtuin.nl
www.natuurtuin.nl

De Natuurtuin
Viaductweg 52
9751 HS Haren (Gn)

Sociale media
Wilt u De Natuurtuin online volgen? Kies uw favoriete sociale medium en zie waar ze momenteel mee bezig zijn.

Facebook | Pinterest | YouTube | Twitter | Google+

 


Gorecht


Natuurspeelplaats Lutje Borg
Natuurspeelplaats Lutje Borg in Harkstede: Een natuurlijke speelruimte in het centrum van het dorp Harkstede. Een groene speelplek die van groot belang is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen, waarin verbeeldingskracht van kinderen tot zijn recht kan komen.

Voor de herinrichting van 'Lutje Borg' hebben kinderen van de scholen in Harkstede tekeningen gemaakt met hun idee over een boeiende speelplaats.

Het projekt won de 1e prijs tijdens de ontwerpwedstrijd 'Groene speelplekken' in het kader van de Entente Florale Nederland 2009.

Harkstede
www.springzaad.nl/speelnatuur-per-provincie?id=66&p=p&num=21

Naar boven

Dorpsrandpark Kolham
Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat. Een dorpsrandpark. Of zoals het officieel zal gaan heten : ”Dorpsrandpark Kolham”.

In de noordrand van Kolham, grenzend aan natuurgebied De Westerpolder is een prachtig recreatiegebied gerealiseerd. Het natuurpark is bestemd voor jong en oud en kent uiteenlopende functies.

Naast uitloopgebied en ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners is het doel jong en oud in contact te brengen met natuur, door natuur tot in de woonomgeving te brengen. De natuurspeelplaats biedt kinderen een avontuurlijk speelplezier.

Een deel van het beheer zal worden uitgevoerd door een kleine kudde Exmoor pony’s.

Dorpsrandpark Noorderwold
Noorderwold, ook wel het 'Siddebuursterbos', is een uniek openbaar park met bijzondere faunavoorzieningen. Het park heeft een oeverzwaluwenwand, een nestwand voor IJsvogels en een vleermuizenkelder.

Het park is zodanig ingericht dat er naast recreatieve functies en een natuurlijke speelplaats voor de jeugd, veel ruimte is voor natuurlijke ontwikkelingen. Er is in hoge mate rekening gehouden met planten en dieren. Bewoners in contact brengen met de natuur: natuur tot in de woonomgeving.

De graslanden en bossen worden begraast door Soay schapen en Schotse Hooglanders.

Akkereindenweg/Damsterweg
9628 EB Siddeburen
www.stichtingoase.nl/noorderwold

Naar boven

Dorpsrandpark Slochteren-Schildwolde
Een sfeervol ecologisch park, slingerend langs de dorpsrand van Slochteren en Schildwolde. In het park bevindt zich een opvallend hoge heuvel met daarop een uitkijktoren.

Verder omvat het graslanden en een bosstrook. Door een moeraszone loopt een lang knuppelpad. In het park liggen grote dode bomen als zit- en speelelementen.

Het park wordt beheerd door soay schapen.

Bovenpad
9621TE Slochteren
www.stichtingoase.nl/dorpsrandpark

Dorpsrandpark 't Kooiland' Tjuchem
Geef het avontuur van de natuur weer terug aan de kinderen was de boodschap van het project 'Modder aan je broek' van Landschapsbeheer Groningen. Een weinig gebruikt bosperceel werd omgevormd tot natuurpark met diverse voorzieningen voor de dorpsbewoners.

Naast vijvers en heuvels zijn allerlei natuurlijke voorzieningen aangebracht en geplaatst. Het dorpsrandpark in Tjuchem is vooral ook bedoeld en aangelegd als natuurlijk speelbos. Het bos wordt beheerd door soay schapen.

Hoofdweg 65 A
9939 PC Tjuchem
www.tjuchem.net/Dorpsrandpark

Avalon
Rondom de centrale schuur met o.a. werkplaatsen en ontmoetingsruimte wonen, werken en leven een aantal kunstenaars en vrijdenkers in een groene oase temidden van uitgestrekte akkerlanden.

De unieke combinatie van kunst, natuur en woon- en leefplekken vraagt er om eens nader kennis te komen maken met deze plek en haar gebruikers.

Atelier Avalon
Hoofdweg 2
9939 PD Tjuchem
06-14192354 (Peter Schudde)
http://www.peterschudde.nl
peetart@hotmail.com

 


Veenkoloniën


Heemtuin en Natuurpark 'Tussen de Venen'
Het Natuurpark Tussen de Venen bestaat feitelijk uit 4 onderscheiden gebieden:

De ‘oude’ Heemtuin dateert van 1982 en was oorspronkelijk een door bomen omzoomde schapenweide, die omgetoverd is in een gevarieerd natuurbos. Een aantal jaren later is het uitgebreid met een boomgaard met hoogstam fruitbomen van oude rassen en een bijenstal.

Het natuurontwikkelingsgebied is 10 jaar later ontstaan. In dit gebied mag de natuur haar gang gaan en grijpt de mens niet in.

Midden jaren negentig is begonnen met de bouw van een duurzaam bezoekerscentrum en de aanleg van een cultuurtuin met o.a. kruidentuin en educatieve tuinen voor kinderen. Verder zijn er een koude kas en een moestuin met oude groentes.

Het nieuwste gebied, Tussen de Venen, dateert van 2005 en heeft een oppervlakte van 40 hectare. Een deel van het gebied wordt begraasd met geiten en schapen om het open te houden.

Nieuweweg, 127
9649 AD Muntendam
0598-632770
info@heemtuinmuntendam.nl
www.heemtuinmuntendam.nl

Naar boven

Natuurpark 'In 't Moeras'
Langs de oever van de Mussel A is zo'n 30 jaar geleden een moerasgebied gereconstrueerd. Later werd het park uitgebreid met een bloemrijk grasland en een broekbos.

Verder maken een kruidentuin, een bijenstal en een kleine dierenweide met schapen, geiten, kippen en kalkoenen deel uit van dit natuureducatieve project.
Voor de kinderen is er in de nabijheid een zogenaamd indianenbos aangelegd.

Molenstraat 13
9584 AP Mussel
0599-454872
voss34@home.nl
www.stichtingoase.nl/natuurpark-in-t-moeras

 


Westerkwartier


Abel Tasmanpad
De Grootegastermolenpolder is een oud coulisselandschap met bijzonderheden als trilveen, dobbes en een eendenkooi. Door de hoogteverschillen in het landschap is de grond soms droog, soms moerasachtig. Het is dan ook aan te raden laarzen aan te trekken, want het kan er behoorlijk zompig zijn.

Maar die moeite is het dan ook waard. We nodigen u uit om eens onbevangen naar het Groningse land te kijken. Door de bril van Abel Tasman. Je gaat er vanzelf beter door opletten, en stelt je ook vragen over wat je ziet in het landschap.

De drie kilometer lange route voert u langs wegwijzers, informatiepanelen, loopplanken en bruggen welke op een sobere en natuurlijke manier zijn uitgevoerd, b.v. van onbewerkt hout of ruw scheepstouw.

Lutjegast
www.abeltasmanpad.nl

Naar boven

't Blôde Fuottenpaad
'Een bijzonder pad om te voelen, te ruiken, te horen en te zien. Een pad om te bungelen op een bank, te zweven tussen hemel en aarde, te mijmeren met je benen in het water en te klimmen in de hoogste kruin...'

't Blôde Fuottenpaad is een zg. beleefpad met tien routepunten. Het pad loopt door een coulissenlandschap op de grens van Friesland en Groningen boven het plaatsje Opende.

Kaleweg
Opende
www.blotevoetenpad.nl

 


Hoogeland

Het Zaai(t)goed
In Borgsweer woont en werkt kunstenares Henske Teunissen in haar zelf gecreëerde paradijsje. Hier is de uitspraak 'klein maar fijn' zeker op zijn plaats.

Achter de fraaie cottagetuin staat een vrolijk gekleurde 'pipowagen', met daarin het atelier van Henske. De tuin omvat ook een hobbykwekerij en een huiswinkeltje met allerlei snuisterijen en heerlijke zelfgemaakte streekproducten.

Het Zaai(t)goed (Henske Teunissen)
Borgsweer 53
9949 PC Borgsweer

hensketeunissen@hotmail.com

Ladysmith
In 1977 is ten noorden van Delfzijl een groenstrook, landschapspark en hier binnen gelegen zitgelegenheid / kinderspeelplaats gebouwd op de oude fundamenten van het verdwenen dorpje Ladysmith.

Het park is destijds gerealiseerd door kunstenaarscollectief Voko Lichen (ontwerper Peter van Haagen)

Tegenwoordig staan de herbouwde fundamenten nog steeds in het park, een kunstobject van vergankelijkheid en tegelijk van behoud.

te bereiken via Naterijlaan (Uitwierde) en pad naar het park bij de Kustweg (Delfzijl)

9933 Delfzijl
www.voko-lichen.nl/voolhok_ladysmith/voolhok_ladysmith.html

Naar boven

Ecodrome
In het noordoosten van de provincie Groningen, op het Hoogeland, ligt een dorp waar de tijd lijkt stil te staan: Godlinze. Hier woont kunstenaar Erik Terlouw.

Ver van de bewoonde wereld vandaan bouwt hij, in stil protest tegen de jachtige samenleving, aan een kathedraal van bouwafval in zijn tuin. Een bouwwerk dat ontstaat door puin– en sloopafval dat mensen bij hem afleveren.

Van te voren staat de vorm van het bouwwerk niet vast en het is dan ook nooit af, het is eigen gecreëerde samenleving van ongestructureerdheid.

Hoofdweg 9
9908 PA Godlinze
0596-581647
erik@erikterlouw.nl
www.erikterlouw.nl

Natuurpark 'De Noorderriet'
De Noorderriet is een groot speel- en wandelpark dat ecologisch wordt beheerd. Het park werd in 1996 aangelegd door ter compensatie voor het ongerief van de nabije gasopslag.

Het kinderspeeleiland van 1 ha ligt tegen de dorpsrand aan, heeft een uitkijkheuvel en veel natuurlijke speelvoorzieningen, zoals een spannende kabelbaan over het water. Opvallend is het, dat kinderen hier kunnen spelen tussen o.a. wilde marjolein, duizendguldenkruid en gevlekte rietorchis.

Kommerzijl
www.springzaad.nl/speelnatuur-per-provincie?id=6&p=p&num=7

Naar boven

Domies Toen
Domies Toen is een oude pastorietuin. De naam is Gronings voor 'de tuin van de dominee'. Het oudste element in de tuin is de dobbe. Het is een oude regenwatervijver en ligt er al sinds omstreeks 1300. In die tijd was het water in de omgeving waarschijnlijk tamelijk brak en in de dobbe kon vroeger het vee drenken.

Domies Toen is tegenwoordig een unieke botanische tuin rondom de Petruskerk te Pieterburen. De tuin biedt een verrassende verscheidenheid aan sferen waaronder het parkachtige van vijvers en oude bomen, formele vormen van buxushaagjes en rozenperken, het weelderige van bloemenweiden vol inheemse plantensoorten, en in het voorjaar natuurlijk vele stinzenplanten.

Naast Domies Toen is een theeschenkerij te vinden met een terras aan een oude middeleeuwse waterplaats.

Hoofdstraat 76
9968 AG Pieterburen
0595 528636
info@domiestoen.nl
www.domiestoen.nl

Naar boven

Vredestuin ontmanteld

Groningen is unieke locatie armer; in het najaar van 2013 zijn we de fraaie 'Vredestuin' bij de voormalige steenfabriek Rusthoven in Wirdum kwijtgeraakt.

De Vredestuin was een initiatief van de voormalige bewoners die zich reeds lange tijd over het terrein ontfermd hadden. De groep bestaande uit kunstenaars, vrijdenkers en natuurliefhebbers hadden grote delen van de al eerder vernielde opstallen hersteld en geschikt gemaakt als ontmoetingsplaats. Op het omliggende terrein waren diverse tuinen, bos en wandelpaden gerealiseerd. Het gebied was 'gastvrij toegankelijk', iedereen was er van harte welkom en de koffie stond altijd bijna klaar.

Na de verkoop van het terrein zijn de nieuwe eigenaren begonnen met ontmantelen van de tuinen en het bos. De bewoners zijn, geïntimideerd door deze destructieve werkwijze, uit eigen beweging vertrokken. Veel mensen beseffen zich nog niet wat voor verarming dit verlies omvat.

Over smaak valt te twisten maar deze tuin was zonder twijfel een rustgevende en inspirerende oase in de hectische tijden van het nu.

 
 
Tuin en Kunst tien daagse Tuin en Kunst Tien Daagse Groningen
 
Stichting Tijd
 
Stichting Oase
 
Wilde Weelde
 
Stichting Springzaad
 
Erven A. de Jager
 
Cultuur Toerisme Groningen
 
Er gaat niets boven Groningen
 
Gemeente Slochteren
 
Gemeente Menterwolde
 
Gemeente Delfzijl
 
Rabo Bank
 
MMC
 
Het Belevenis Collectief Het Belevenis Collectief
© 2013 - 2015 Levende Natuurtuinen • Ontwerp: TJO
Stichting Tijd Stichting Oase Wilde Weelde Springzaad Stichting Erven A. de Jager Cultuur Toerisme Groningen Er gaat niets boven Groningen Gemeente Slochteren Gemeente Delfzijl Rabo Bank MMC